Diensten

De werkwijze van LeaseAdvies.com

A. Compleet wagenparkonderzoek met maximale besparing

Dit onderzoek heeft een stappenplan welke hieronder omschreven worden.
 • Fleetscan

  In deze scan zal o.a. inhoudelijk gekeken worden naar de lopende leaseovereenkomsten. Daarnaast zullen alle variabele verrekeningen voortkomend uit de leaseovereenkomsten in beeld worden gebracht.
  Beide ten doel om goed inzicht te verkrijgen in de huidige kostenstructuur.

 • Tender ter toetsing huidige leaseaanbieder(s)

  In deze fase zal op lease componentniveau een vergelijk gemaakt worden met andere leaseaanbieders. Deze leaseaanbieders worden zorgvuldig geselecteerd op basis van de reeds uitgevoerde fleetscan. De toetsing op componentniveau is noodzakelijk om een juist vergelijk te kunnen maken tussen de verschillende aanbieders. Hierin wordt “prijsinkoop” voorkomen en excessen in calculatievoorstellen vermeden.

 • Borging prijsniveau door vastlegging op componentniveau

  Het prijsniveau wordt vastgelegd op componentniveau. Toekomstige aanpassingen door de leaseaanbieder kunnen daarmee getoetst worden met de in het tendertraject vastgelegde prijssetting

 • Eliminatie onjuiste/bovenmatige contractverrekeningen

  Tevens in de tenderfase vastleggen op componentniveau van variabelen welke wijzigen bij aanpassingen en/of verrekeningen. Het vastleggen in “raster” modellen bij inzet van de overeenkomst behoort hierin ook tot de mogelijkheden.

 • Centraliseren inkoop voertuigen

  Vaste prijsafspraken maken met dealerclusters alsook importeurs. Hierin kan gebruik gemaakt worden van het aanwezige netwerk bij dealerclusters en importeurs van Leaseadvies. Essentieel is dat de inkoopafspraken in deze direct gemaakt worden tussen de klant en de dealers/importeurs zonder tussenkomst van de leasemaatschappij.

 • Verdere wagenparkgerelateerde inkoopafspraken

  In deze fase zullen inkoopafspraken gemaakt worden met o.a. brandstof- en bandenleveranciers.

B. Mobiliteitsadvies

Naast wagenparkonderzoeken is het ook mogelijk om Leaseadvies te consulteren voor alle aanverwante wagenparkvragen zoals:
 • Contractkeuze

  Welke lease contractvorm past het best bij uw onderneming. In sommige situaties is het heel verstandig om bepaalde contractcomponenten in “eigen”beheer te nemen. Bij een leasemaatschappij wordt altijd uitgegaan van een gemiddelde berijder.

 • Contractaanpassingen/Eindafrekeningen

  Leasemaatschappijen zijn zeer “creatief” met het aanpassen van contracten en eindafrekeningen. Deze aanpassingen zijn alleen met zeer specifieke kennis te doorgronden. Leaseadvies kan hier duidelijkheid in geven en een gedegen advies geven over de eventuele juistheid van de verrekening. Veel contractrendement en correctie van verliezen worden in deze fase door een leasemaatschappij gerealiseerd!

 • Voortijdige beëindiging

  Ook deze berekeningen zijn veelal onduidelijk. De verschillen ontstaan door het verschil in boekwaarde en restwaarde, welke nog eens worden vergroot door de annuïtaire wijze van afschrijven.  Ook hier wordt vaak gewerkt met een opslag om het begrootte contractresultaat te behalen of om evt. verliezen te verliezen. Ook hier creëert Leaseadvies duidelijkheid en kan u van juist advies voorzien wat te doen met de ontstane situatie.

 • Indeling wagenpark

  Hier valt te denken aan het juist indelen van een wagenpark rekening houdend met alle aanverwante aspecten. Wilt u “groen” rijden? Wilt u over naar een beperkt merkenbeleid? Wilt u meer courantheid in uw wagenpark? Wilt u gaan werken met een zogenaamde leasepool van diverse aanbieders? Leaseadvies heeft een zeer brede ervaring om u op al deze aspecten uitgebreid te kunnen adviseren.

Wilt u ook grip en besparing op uw mobiliteitskosten?

Wij vertellen u graag over de mogelijkheden tijdens een persoonlijk gesprek.