Referenties

Qlik

Volledig wagenparkonderzoek met als doelstelling totale kostenreductie.Tendering leaseaanbieders, onderhandelingen en implementatie centralisering inkoop voertuigen en brandstofvoorziening. Vastlegging en borging prijsafspraken.

Consolidated

Volledig wagenparkonderzoek met als doelstelling totale kostenreductie. Tendering leaseaanbieders, onderhandelingen en implementatie centralisering inkoop voertuigen en brandstofvoorziening. Vastlegging en borging prijsafspraken.

Royal Brinkman

Volledig wagenparkonderzoek met als doelstelling totale kostenreductie. Tendering leaseaanbieders, onderhandelingen en implementatie centralisering inkoop voertuigen en brandstofvoorziening. Vastlegging en borging prijsafspraken.

VVAA
  1. Totaal wagenparkonderzoek: terugbrengen van diverse leasemaatschappijen naar één maatschappij. Opstellen SLA en PLA ten aanzien van borging prijsniveau. Onderhandelingen en implementatie centrale inkoop met dealer- en importeursondersteuning. Vastlegging en borging contractaanpassingen en eindafrekeningen.
  2. Schadetender: tendering van gestuurde schadeomzet en vastlegging van prijssetting in meerjaren budget.
  3. Ontwikkeling en implementatie Leaselabel voor leden
Multisystems

Begeleiden traject voortijdige beëindiging uitloop 25 leaseauto’s. Daarnaast structuur aangebracht in contractverrekeningen, aanpassingen en eindafrekeningen.

Aino

Advisering ten aanzien van kostenbesparingen binnen het totale wagenpark.

Barneveld Schevers

Samenstelling van een “leasepool” van drie leaseaanbieders. Advisering ten aanzien van contractsamenstelling en “interne” groepsverrekeningen.